Μπαταρίες μπάνιου

Μπαταρίες μπάνιου

Η επιλογή στις μπαταρίες μπάνιου πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ποιότητα κατασκευής. Είναι πολύ σημαντικό το υλικό κατασκευής των μπαταριών να είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο για πόσιμο νερό. Οι μπαταρίες που σας προτείνουμε είναι όλες Ευρωπαϊκές με εγγύηση καλής λειτουργίας, πιστοποιημένες από τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Όλες συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και ύπαρξης ανταλλακτικών και αναλωσίμων.