ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Csaba – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

362,3520,3
484,4614,4

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Elite L – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

443,7601,0
464,1640,5
634,9826,2

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Elite Plus – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

590,2749,4

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Extreme – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

1,0
568,8726,8

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Boreal – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

1,0
1,0

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Quadrat DM – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

522,3680,3

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Stern Rund – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

1,0
1,0

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Conti Ruby MX20 – Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος με φωτοκύτταρο

373,0