ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύστημα έκπλυσης ματιών by River

340,1

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επίτοιχος νιπτήρας έκπλυσης ματιών by River

585,4

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιδαπέδιος νιπτήρας έκπλυσης ματιών by River

752,4

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ ντους έκτακτης ανάγκης by River

850,3

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ ντους έκτακτης ανάγκης by River

1.342,9

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ντισπένσερ σαπουνιού για νοσοκομειακή χρήση

89,8

ΙΑΤΡΙΚΟΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ντισπένσερ σαπουνιού για νοσοκομειακή χρήση

43,0