16,455,6
20,377,6

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κανάλι αποστράγγισης πολυπροπυλενίου εξωτερικού χώρου | 13 x 50

12,746,3
12,628,8
12,946,3