ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Λαβή στήριξης ανακλινόμενη ΑΜΕΑ

1,0487,5
1.660,0
1,0
120,4
68,7
1.354,7
1.564,4
1,0149,4
1,0

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Λαβή στήριξης τοίχου ΑΜΕΑ

1,041,9

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Γωνιακή λαβή στήριξης τοίχου ΑΜΕΑ

1,0

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Γωνιακή λαβή στήριξης ΑΜΕΑ

1,089,4

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Λαβή στήριξης δαπέδου & τοίχου ΑΜΕΑ

1,066,0

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Λαβή στήριξης δαπέδου & τοίχου ΑΜΕΑ

1,076,9

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΛΑΒΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Λαβή στήριξης τοίχου L ΑΜΕΑ

1,076,0